Tablica wskaźników dla produkcji

Wskaźniki efektywności

Wskaźniki Efektywności Produkcji (WEP) składają się z 50 wskaźników, których analiza umożliwia ocenę efektywności firmy produkcyjnej. Pozwala również na  identyfikację obszarów wymagających poprawy, określenie kolejności działań usprawniających oraz monitorowanie efektów i trwałości wdrożonych działań.

Zestaw kluczowych wskaźników skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych. Jego zastosowanie pozwala zarówno na stałe monitorowanie efektywności procesów, identyfikację obszarów do usprawnień oraz określenie kolejności działań usprawniających. Dodatkową, mało na razie popularną w Polsce, korzyścią jest możliwości porównania wartości wskaźników z innymi przedsiębiorstwami. Wskaźniki tworzą grupy odpowiadające wszystkim, kluczowym obszarom zarządzania firmą produkcyjną czyli takie kwestie, jak BHP, Środowisko, Jakość, Produkcja, Utrzymanie Ruchu, Logistyka, Ciągłe Doskonalenie, Zasoby Ludzkie, Sprzedaż oraz Zarządzanie Kosztami. Każda z grup zawiera od 1 do 12 wskaźników, które zostały opatrzone komentarzem oraz wskazaniami w jakich systemach informatycznych powinny być zbierane dane do ich wyliczenia. Przykłady wskaźników wybranych grupach:

  • w grupie „Jakość”: wskaźnik satysfakcji klienta, PPM (parts per milion), ilości reklamacji zewnętrznych, ilość zatrzymań linii produkcyjnej klienta. Źródła pozyskiwania: CRM, ERP, SFC.
  • w grupie “Produkcja” wskaźnik szybkości pracy, efektywności pracowników, procent procesów zdolnych, czy ilość reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych. Źródła pozyskiwania: SFC.
  • w grupie „Utrzymanie Ruchu” wskaźnik OEE krytycznych maszyn, % czasu na przestoje z powodu awarii, średni czas naprawy MTTR. Źródła pozyskiwania: SFC

Szczegółowe zestawienie wskaźników

Twórcy modelu zamieścili także informacje dotyczące sposobu obliczania wskaźnika, źródła danych, ich agregacji, częstotliwości wykonywania analiz oraz wskazówki dotyczące najlepszych praktyk. Takie podejście daje użytkownikowi gotowy przewodnik, za pomocą którego można dokonać analizy każdego ze wskaźników. Dodatkowo może on określić, czy w procesie produkcji występują niepożądane zjawiska, wymagające usprawnienia. 

Spójne środowisko analityczne

Pomiar efektywności produkcji, wydaje się być „złotym runem” przedsiębiorstw, które stoją przed wyzwaniem ciągłej optymalizacji swoich procesów. Zbieranie danych i ich bieżąca analiza przekłada się na podejmowanie skuteczniejszych decyzji dotyczących produkcji. W celu uzyskania przejrzystego i spójnego środowiska analitycznego należy wykorzystać narzędzia Business Intelligence zintegrowane z oprogramowaniem ERP, APS, MES, Shop Floor Control i innymi aplikacjami gromadzącymi informacje na temat przedsiębiorstwa.

– WEP pozwala na zidentyfikowanie problemów, które mogą wystąpić w procesie produkcji. Jeżeli chociaż jeden ze wskaźników budzi zastrzeżenia to sygnał, że w całym obszarze/grupie, mogą występować nieprawidłowości. Dla lepszego zrozumienia występujących zjawisk potrzebne są jednak dedykowane rozwiązania informatyczne, które precyzyjnie określą np. współczynnik OEE lub koszty złej jakości. Służy do tego aplikacja QlikView umożliwiająca czytelną prezentację danych dotyczących produkcji i ich wygodną analizę – komentuje Piotr Rojek, Dyrektor Zarządzający DSR.

Pobierz PDF

Zainteresują Cię: