Narodziny produkcji w obiegu zamkniętym

Dzisiejsza gospodarka w dużej mierze oparta jest na modelu liniowym, który zakłada, że istnieje określony cykl życia produktu. W momencie zepsucia się, zużycia lub wyjścia z mody danego towaru, jest on zastępowany przez nowy lub nowszy produkt. Model „wytwórz - zużyj - wyrzuć” prowadzi do szybkiego eksploatowania złóż surowców a także degradacji środowiska. Alternatywnym modelem silnie wspieranym ostatnio przez Komisję Europejską jest gospodarka obiegowa (Circular Economy), która zakłada ponowne wykorzystanie już raz przetworzonych surowców i produktów.

Czytaj więcej...

Badania na temat planowania produkcji

Powszechne zastosowanie systemów wspomagających zarządzanie klasy ERP spowodowało, że firmy zbudowały podstawy sprawnego środowiska wymiany informacji w przedsiębiorstwie. W tym momencie pada pytanie o faktyczną optymalizację kluczowych procesów organizacyjnych w kontekście budowania przewagi nad konkurencją. W sytuacji, gdy wszystkie firmy dysponują podobnymi rozwiązaniami o większej skuteczności procesów decydują specjalizowane aplikacje dziedzinowe. Pokazują to przykład firm produkcyjnych, które budują skuteczne środowisko wsparcia biznesu oparte na aplikacjach wspomagających kluczowe obszary, takie jak planowanie produkcji.

Czytaj więcej...

Plan dla zaawansowanych. Zasady zaawansowanego planowania produkcji w oparciu o systemy APS

Z powodów historycznych planowanie produkcji często utożsamiane jest z planowaniem potrzeb materiałowych i wyznaczaniem terminów uwolnienia zleceń produkcyjnych przy idealnym założeniu posiadania nieograniczonych zasobów produkcyjnych. Zmienne i niestabilne warunki rynkowe powodują, że firmy mają znacznie głębsze i szersze wymagania dotyczące planowania, czy też harmonogramowania produkcji. Jest to tym istotniejsze, że w praktyce stawką jest uzyskanie faktycznej przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej...