Internet Rzeczy w służbie produkcji

Amerykańskie firmy produkcyjne są powszechnie uważane za liderów cyfryzacji. Wiele przedsiębiorstw z USA może pochwalić się wdrożeniami nowoczesnych technologii poprawiających jakość i efektywność pracy. Jednak jedynie 33% firm zza Oceanu Atlantyckiego rozumie jaki potencjał tkwi w Internecie Rzeczy.

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczo-konsultingową MPI Group na zlecenie Rockwell Automation, QAD oraz BDO wskazuje, że amerykańskie przedsiębiorstwa produkcyjne wciąż nie dostrzegają potencjału jaki tkwi w koncepcji Internetu Rzeczy oraz korzyści jakie wynikają z wdrożenia inteligentnych rozwiązań. Wiąże się to z brakiem zrozumienia czym jest IoT oraz niewiedzą w jaki sposób wprowadzić tę technologię w firmie. Potwierdza to fakt, że jedynie 30% spośród 351 przebadanych przedsiębiorstw uważa, że bezpieczeństwo Internetu Rzeczy stanowi wyzwanie. Niewiele ponad połowa ankietowanych wprowadziła lub rozważała wprowadzenie polityki BYOD (bring your own device) dzięki, której pracownicy mogą wykonywać powierzone im zadania wykorzystując własny sprzęt, w tym urządzenia mobilne niezbędne do skutecznej implementacji Internetu Rzeczy.

Innowacyjni, początkujący i technologicznie obojętni

Respondenci zostali podzieleni na trzy grupy zależnie od ich podejścia do wdrożenia Internetu Rzeczy w przedsiębiorstwie. W grupie firm innowacyjnych (rozumiejących potrzebę wdrożenia Internetu Rzeczy oraz korzyści z tego wynikających) znalazło się 33% ankietowanych, mianem początkujących (mających plany odnośnie wdrożenia Internetu Rzeczy, ale ograniczoną wiedzę na temat tych rozwiązań) określono 43% badanych, natomiast 24% stanowią firmy obojętne technologicznie, które nie czują potrzeby lub nie mają zasobów, aby wdrożyć Internet Rzeczy.

Zrozumienie czym jest Internet Rzeczy jest ściśle powiązane z wydajnością operacyjną i sukcesem rynkowym. Dwie trzecie „innowatorów” osiągnęło status światowej klasy firmy wytwórczej lub znacząco zbliżyło się do tej pozycji. Natomiast jedynie 73% firm obojętnych technologicznie ledwie przybliżyło się do osiągnięcia tej pozycji.

Internet Rzeczy planem na przyszłość

Obecnie poziom inwestycji w rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy wynosi jedynie 2% przychodów ze sprzedaży firm produkcyjnych. Optymizmem napawa fakt, że 77% przedsiębiorców planuje zwiększyć inwestycje w tego typu technologie w ciągu dwóch najbliższych lat. Dostawy, zarządzanie stanami magazynowymi oraz dokumentami firmy zostały wskazane przez ankietowanych jako obszary działania firmy, na które Internet Rzeczy może mieć największy wpływ.

Wdrożenie rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy najczęściej motywowane jest chęcią podniesienia jakości produktu (58%), przyśpieszania procesów (57%) oraz obniżenia kosztów produkcji (57%). W następnej kolejności ankietowani wymienili oszczędność czasu (47%) oraz poprawę jakości informacji służących analizie biznesowej (42%).

Mimo różnic w podejściu do potrzeby implementacji rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, aż 71% wszystkich przebadanych menedżerów firm produkcyjnych uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat IoE będzie miał wpływ na rynek. Co ważne 64% spośród ankietowanych dostrzega, że technologiczna zmiana dotknie również ich firmę.

Całość raportu dostępna tutaj: http://mpi-group.com/

Pobierz PDF