Łańcuch dostaw sterowany popytem

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw ma krytyczne znaczenie dla przetrwania i rozwoju wielu firm, które działają w warunkach silnej konkurencyjności i dynamicznie zmieniającego się popytu na oferowane produkty. Menedżerowie odpowiedzialni za planowanie popytu oraz operacji w łańcuchu dostaw muszą liczyć się z niebezpieczeństwem utraty sprzedaży na skutek ograniczonych możliwości rozpoznania zmian potrzeb klientów na poszczególnych rynkach czy w kanałach sprzedaży. Wyzwaniem jest również realizowanie dostaw przy utrzymaniu niskiego poziomu zapasów oraz zwiększenie trafności prognoz dotyczących popytu. 

Mając na uwadze powyższe problemy, przedsiębiorstwa decydują się na wprowadzenie koncepcji Demand-Driven Supply Network, która jest realizowana w oparciu o zintegrowane rozwiązania informatyczne wspierające obszar zarządzania i planowania łańcucha dostaw (SCM/SCP), w tym także prognozowanie popytu, planowanie sprzedaży i operacji (S&OP) oraz planowanie produkcji.

Czy firmy rozpoznają prawdziwy głos klientów?

Przedsiębiorstwa działające na rynku produktów konsumenckich zdają sobie sprawę, że stworzenie sieci dostaw kierowanej popytem (Demand Driven Supply Network - DDSN) pozwala zapewnić faktyczną koncentrację na potrzebach klientów. DDSN przewiduje odejście od tradycyjnego modelu „pchania” produktów na rynek, który nie zaspokaja oczekiwań finalnych nabywców, a jedynie centrów dystrybucyjnych. Ponieważ rzeczywiste decyzje zakupowe są podejmowane w punkcie sprzedaży, a nie na stanowisku magazynowym, DDSN zamienia perspektywę biznesową, stawiając w centrum uwagi klienta dokonującego zakupu produktu w punkcie handlowym.

Choć koncepcja może wydawać się oczywista, to jej realizacja wymaga ogromnej strategicznej zmiany. Osiągnięcie poziomu "sieci dostaw kierowanej popytem" wymaga ciągłej obserwacji popytu i natychmiastowej reakcji łańcucha dostaw, aby dostarczyć produkt do klienta w momencie, gdy istnieje realne zapotrzebowanie. Kluczowym elementem jest współpraca pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw, umożliwiająca producentowi wytarzanie towaru, oczekiwanego przez klienta. DDSN stanowi kolejny krok w rozwoju filozofii zarządzania łańcuchem dostaw, które obejmuje wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie łańcucha dostaw. Zaawansowane funkcje usprawniają łańcuch dostaw zapewniając większe zyski, dzięki wydajności i współpracy pomiędzy partnerami handlowymi. 

Faktyczne korzyści, prawdziwe pieniądze

DDSN przekłada się na faktyczne zyski generowane na poziomie operacyjnymi. Na podstawie badań klientów, komentarzy analityków czy opinii przedstawicieli branży można sformułować wniosek, który potwierdza, że przyjęcie modelu DDSN przez firmy oferujące wyroby konsumenckie przekłada się na znaczące podniesienie ich wartości. Na rynku wyrobów konsumenckich, oczekiwania klientów zmieniły się diametralnie. Przy większej ilości produktów, kanałów dystrybucji, bogatszej informacji o produkcie, to klienci mają władzę. Nieograniczony zasięgiem konsument, może zdecydować się na zakup u lokalnego detalisty lub w sklepie online, gdzie często zyskuje większą dostępność towarów, lepszy wybór i bardziej atrakcyjne ceny.

By odnieść sukces w sytuacji nieograniczonej władzy klienta, producenci wyrobów konsumenckich muszą wykazać większą precyzję w zakresie planowania produkcji i poziomu stanów magazynowych. Jeśli producent dopuszcza do braków na stanie, nie może zakładać, że klient wróci następnego dnia. Inny dostawca wypełni tę lukę. Firmy często opierając się na niepełnych i nierzetelnych informacjach muszą zmienić podejście do prognozowania i dystrybucji produktu.

Odpowiedzią jest właśnie DDSN, który łączy podaż z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Umożliwia w czasie rzeczywistym wykrywanie popytu rynkowego i reagowanie na jego zmiany oraz zapewnia przejrzystość i współpracę w całej sieci. W najbardziej zaawansowanej formie, DDSN zapewnia lepsze informacje w procesie kreowania produktu, odnosząc się do prawdziwych potrzeb konsumentów, co zapewnia potężną przewagę konkurencyjną. Poza bezpośrednim zastosowaniem, DDSN pozwala na wykrywanie, rejestrowanie i raportowanie małych zmian w popycie, co często zapewnia podgląd ważnego trendu. Konsumenci chcą różnych rzeczy w innym momencie. Celem DDSN jest błyskawiczne wyczucie i spełnienie tych oczekiwań – co w efekcie przekłada się na wzrost sprzedaży.

Od koncepcji do realnych działań

Wsparcie procesu podejmowania decyzji przy pomocy pakietu rozwiązań Demand & Supply Chain Planning umożliwia przedsiębiorstwu analizę, symulację, zrozumienie informacji zawartej w danych pochodzących ze wszystkich obszarów działalności w łańcuchu dostaw. Pozwala on menedżerom i dyrektorom uczestniczącym w planowaniu łańcucha dostaw budować i analizować scenariusze czy rozwiązania alternatywne i podejmować najbardziej trafne decyzje biznesowe. Proponowane rozwiązanie umożliwia wdrożenie mechanizmów firmy sterowanej popytem zgodnie z koncepcją DDSN - Demand Driven Supply Network.

Wśród głównych korzyści DDSN należy wymienić:

  • Poprawa poziomu obsługi klienta,
  • Zmniejszenie ilości opóźnionych zamówień,
  • Zmniejszenie poziomu zapasów,
  • Racjonalizacja portfela produkcji,
  • Płynna, rytmiczna, ustabilizowana produkcja,
  • Lepsza widoczność i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw,
  • Zwiększenie efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego i doświadczeń pracowników.

Przeczytaj także:

Pobierz PDF