Przemysł 4.0 - Gdzie są efekty?

Zwrot „Przemysł 4.0” przebojem wszedł do słownika każdego menedżera nowoczesnej firmy wytwórczej. Spowodowało to nie tylko żywą dyskusję wśród praktyków, ale sprawiło, że oczy inwestorów ponownie zwróciły się na „stary, dobry sektor przemysłowy”. Poza faktycznym szumem wokół tematu, świadomość prawdziwych inicjatyw i realnych korzyści związanych z wprowadzeniem Przemysłu 4.0 jest niewielka. Według badań przeprowadzonych przez firmę doradczą McKinsey, okazało się, że wśród firm produkcyjnych, które wprowadzają aplikacje i realizują strategię z obszaru Przemysłu 4.0 jedynie 37% rejestruje wyraźny progres w tym obszarze.

Badania wskazują również, że dotychczas tylko 30 proc. dostawców technologii i 16 proc. firm produkcyjnych rozwinęło własną strategię Przemysłu 4.0, a tylko 24 proc. z nich ma jasno określone obowiązki pozwalające na jej realizację. Coraz więcej producentów deklaruje znaczący postęp w zakresie zastosowania wartościowych aplikacji biznesowych, unikając jednak wyświechtanego zwrotu Przemysł 4.0. By zrealizować projekty, niektóre firmy wręcz rezygnują z używania tego pojęcia, by nie wywoływać złych skojarzeń, koncentrując się na elementach, które tworzą prawdziwą wartość.

Dane pochodzą z badań przeprowadzonych w styczniu 2016 r. wśród menedżerów firm produkcyjnych z USA, Japonii i Niemiec. Konsultanci McKinsey chcieli zbadać jak firmy produkcyjne postrzegają zmiany wywołane wprowadzeniem aplikacji do optymalizacji łańcuchów dostaw w czasie rzeczywistym, inteligentnego zarządzania energią, zdalnego monitoringu i kontroli, cyfrowego zarządzania jakością i wydajnością. Wiele firm wprowadzających założenia koncepcji „Przemysłu 4.0” zwraca uwagę na trudności, w zakresie koordynacji projektów w różnych obszarach swoich organizacji, przestrzegania norm cyfrowego bezpieczeństwa, określania praw do danych przy współpracy z dostawcami usług chmurowych czy motywacji personelu do zmian i pozyskiwania talentów posiadających odpowiednie umiejętności.

Konsultanci McKinseya przygotowali pięć wskazówek, które mają pomóc firmom produkcyjnym uzyskać prawdziwą wartość w projektach Industry 4.0.

  • Producenci powinni skoncentrować się na ograniczonej liczbie aplikacji z obszaru Industry 4.0, zamiast wprowadzać dużą zmianę obejmującą wszystkie obszary.
  • Firmy nie powinny obawiać się „obchodzenia” technologii w celu rozpoczęcia inicjatyw „Przemysłu 4.0”, dokonując inwestycji w modernizację istniejącej technologii.
  • Firmy powinny rozwijać portfel zewnętrznych dostawców technologii, ponieważ Przemysł 4.0 powoduje przejście od modelu jednego dostawcy do modelu zintegrowanych dostawców technologii.
  • Aby czerpać wartość z Przemysłu 4.0, producenci muszą powołać przekrojowe zespoły reprezentujące wszystkie obszary organizacji, które napędzą innowacje oparte na kulturze otwartej na zmiany i eksperymenty.
  • Producenci, którzy chcą nie tylko uzyskać natychmiastowe korzyści z Przemysłu 4.0 ale również przygotować swoje organizacje do działania w zmiennym otoczeniu, powinny eksperymentować z nowymi modelami biznesowymi. Większość „szybkich zwycięstw” będzie dostrzegalna w obszarze poprawy efektywności operacyjnej.

Tekst na podstawie: Getting the most out of Industry 4.0: http://bit.ly/1MIcyIc

Przeczytaj także:

Pobierz PDF