Radar na fali

Firmy technologiczne prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych sposobów na obsługę urządzeń. Przyciski, dotykowe ekrany, kamery wychwytujące ruchy rąk to wszystko ma w intuicyjny sposób pozwolić nam na szybką i precyzyjną zabawę i pracę ze smartfonami, tabletami czy telewizorami. To co sprawdzi się w użytku komercyjnym często znajduje swoje zastosowanie w innych sektorach związanych np. z przemysłem i produkcją. Czy nowy projekt Soil od Google będzie wynalazkiem, który zrewolucjonizuje sposób naszej interakcji z urządzeniami i maszynami?.

Czytaj więcej...

Cyfrowa Rewolucja Przemysłowa

Wg wielu ekspertów stoimy obecnie na skraju kolejnej rewolucji przemysłowej, która zmieni sposób w jaki wytwarzane są towary. Fabryki przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych będą włączały do procesów wytwórczych i projektowych coraz szersze grupy osób. Zamiast narzucać klientom dany typ produktu, będą wytwarzały towary zgodnie z potrzebami jednostek. Zmiana w obszarze nowoczesnego wytwarzania ma się oprzeć na dwóch koncepcjach. Pierwszą jest Digital Manufacturing, która zakłada wykorzystanie internetu przemysłowego do połączenia danych, ludzi i maszyn z produktami w obrębie zakładów przemysłowych. Drugą koncepcją jest Smart Manufacturing, która zakłada wykorzystanie internetu przesyłowego i innych kanałów nowoczesnej komunikacji do łączenia danych, ludzi i maszyn w obrębie całego łańcuch dostaw i produkcji od projektu po dostarczenie towaru do konsumenta.

Czytaj więcej...

Zyskowna produkcja spożywcza

Wyzwania biznesowe branży producentów wyrobów spożywczych.

Praktycy rynku spożywczego twierdzą, iż największy wpływ na poprawę rentowności i minimalizację kosztów ma zapewnienie szybkiej i precyzyjnej informacji o procesach wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu kompleksowego rozwiązania informatycznego klasy ERP obejmującego całość działania przedsiębiorstwa. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać przejrzysty obraz produkcji, kosztów i generowanych zysków, a w efekcie dalszą poprawę marż. 

Czytaj więcej...

Technologie IT dla produkcji

Rynek firm produkcyjnych stanowi obszar aktywnego wykorzystania technologii informatycznych, które wpływają na efektywność procesów, a tym samym przesądzają o utrzymaniu lub powiększeniu przewagi konkurencyjnej. Z punktu widzenia wykorzystania IT w firmach wytwórczych, w roku 2015 powinniśmy obserwować kilka trendów, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Wśród kluczowych zjawisk należy wymienić wzrost znaczenia pomiaru efektywności produkcji w oparciu o narzędzia analityczne klasy Business Intelligence. Będziemy również świadkami rozwoju koncepcji Internet of Things na hali produkcyjnej. Wśród firm produkcyjnych rośnie również znaczenie aplikacji specjalizowanych, których możliwości pozwalają uzyskać faktyczną przewagę w zakresie efektywności wybranych procesów. Co ciekawe, obserwujemy również tendencję odejścia od systemów szytych na miarę na rzecz wdrażania IT dla standardów procesów.

Czytaj więcej...

Nos do technologii

Firmy z branży wyrobów kosmetycznych muszą sprostać wielu wymogom określanym przez normy Unii Europejskiej zawarte m.in. w przepisach dotyczących tzw. Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP - Good Manufacturing Practices). Ich działalność operacyjna podlega ścisłej kontroli, zwłaszcza w obszarze produkcji i jakości. Nowe regulacje, dynamiczne zmiany na rynku, presja konkurencyjna zwiększa konieczność wparcia działalności firm z branży kosmetycznej ze strony systemów informatycznych. Pozwalają one usprawnić zarządzanie złożonym środowiskiem organizacyjnym, który uwzględnia zmiany prawne, wytwórcze i rynkowe. „Dobry nos” do właściwych technologii IT może sprawić, że firmy zyskają nie tylko bezpieczeństwo, stabilność i kontrolę, ale również sprawne narzędzie usprawniające procesy podejmowania decyzji.

Czytaj więcej...